Προκήρυξη

Προκύρηξη πρωταθλήματος Beach Volley North Area Circuit 

To North Area Beach Volley Circuit διοργανώνεται υπό  την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης σε συνεργασία με τα καταστήματα VolleyStore και τοπικούς Συνδιοργανωτές.

 

Οι τοποθεσίες και οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής των Τουρνουά µπορούν να αλλάξουν για

 ιδιαίτερο σοβαρό λόγο µε απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής NorthArea.

 1. 1.      ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν:

1. Άνδρες και Γυναίκες, που κατέχουν την Ελληνική Υπηκοότητα

2. Άνδρες και Γυναίκες Κυπριακής Υπηκοότητας

3. Αθλητές που δεν έχουν Ελληνική υπηκοότητα και σύµφωνα µε τους Κανονισµούς της FIVB, έχουν σαν Αθλητική Οµοσπονδία Προέλευσης (Federation of Origin) την Ελληνική Οµοσπονδία (έκδοση 1ου δελτίου στην Ελλάδα)

4. Αθλητές που δεν κατέχουν την ελληνική υπηκοότητα, εφόσον καταθέσουν µαζί µε την ∆ήλωση Συµµετοχής, έγγραφο της Εθνικής Οµοσπονδίας όπου είναι εγγεγραµµένοι για την παραχώρηση άδειας να αγωνισθούν στο Πανελλήνιο Πρωταθλήµα Beach Volley Ανδρών - Γυναικών.

Οι αθλητές µη ελληνικής υπηκοότητας, εκτός των Κυπρίων και των αθλητών µε Αθλητική Οµοσπονδία την Ελληνική, υπόκεινται στους όρους συµµετοχής που θέτει η Παγκόσµια Οµοσπονδία

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να κατατεθούν ως εξής:

 •         Στην υπεύθυνη αθλητών Κώστα Έφη (6944603310)
 •         Στον τεχνικό συντονιστή Τσαϊρέλη Γιάννη (6946 210650)

Οι αθλητές / αθλήτριες πρέπει να έχουν εγγραφεί ή ανανεώσει προηγουμένως την εγγραφή τους στο Μητρώο Beach Volley της ΕΟΠΕ για την αγωνιστική περίοδο 2019. Επίσης θα πρέπει να συμπληρώσουν την Κάρτα Υγείας Αθλητή

Οι αθλητές / αθλήτριες που θα δηλώσουν συµµετοχή καταβάλουν ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ως εξής:

15 ευρώ για τα ΟΠΕΝ και 10 ευρώ για τα Challenger ανά αθλητή. Για τις ομάδες από το εξωτερικό το παράβολο είναι 20 ευρώ ανά άτομο.

 (Ενδέχεται το χρηματικό παράβολο του Τελικού Τουρνουά να είναι διαφορετικό)

Το Παράβολο δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης / αλλαγής αθλητή ή οµάδας.

$1·         Δεν επιτρέπεται σε μια ομάδα να δηλώσει παράλληλα συμμετοχή σε τουρνουά OPEN και MASTER που διεξάγονται την ίδια ημερομηνία

 1. 2.      ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ

Αλλαγές στην σύνθεση κάθε οµάδας µετά την ανακοίνωσης της αρχικής λίστας µετεχόντων δεν επιτρέπονται παρά µόνο για λόγους τραυματισμού. Στις περιπτώσεις αυτές αντικατάσταση µπορεί να γίνει για µια και μοναδική φορά και σε κάθε περίπτωση το αργότερο µέχρι την Τεχνική Σύσκεψη που προηγείται του Τουρνουά (Προκριµατικού για µετέχοντες στα προκριµατικά και Main Draw για µετέχοντες στο Κυρίως Ταµπλό). Η βαθμολογία της είναι πλέον αθροιστική με τον νέο συμπαίκτη. Σε αντίθετη περίπτωση η οµάδα χάνει το δικαίωµα συµµετοχής στο συγκεκριµένο Τουρνουά. Ο τραυματισμός θα πρέπει να αποδεικνύεται με βεβαίωση γιατρού.

Αθλητής/οµάδα που αποσύρει τη συµµετοχή της λόγω τραυµατισµού δεν έχει δικαίωµα συµµετοχής σε άλλη διοργάνωση beach volley την εβδοµάδα διεξαγωγής του τουρνουά από όπου αποσύρεται, σε αντίθετη περίπτωση ο αθλητής/οµάδα παραπέµπεται στην επιτροπή του North.

 1. δήλωση συμμετοχής ειναι δεσμευτική. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης , η ομάδα θα πρέπει άμεσα να ενημερώσει την επιτροπή του North  μέχρι την Τεχνική Σύσκεψη των προκριματικών που ορίζεται σε κάθε τουρνουά, και τη θέση της παίρνει η ομάδα που βρίσκεται στην πιο υψηλή βαθμολογικά θέση στα προκριματικά και δεν έχει προκριθεί στο ταμπλό.  Σε περίπτωση αδικαιολόγητης μή προσέλευσης, οι αθλητές/ αθλήτριες που απαρτίζουν την ομάδα παραπέμπονται στην επιτροπή του North όπου αποφασίζεται η ποινή τους η οποία θα αντιστοιχεί με καταβολή διπλού παραβόλου σε επόμενη συμμετοχή της ομάδας ή του αθλητή.
 1. 3.      ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

3.1.ΔΙΕΞΑΓΩΓΉ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΆ

Την γενική ευθύνη της εύρυθμης διεξαγωγής του North Area Beach Volley Circuit έχει η επιτροπή του North η οποία ορίζει γι αυτό το σκοπό έναν τεχνικό υπεύθυνο. Ο Τεχνικός υπεύθυνος έχει την δυνατότητα να ορίζει τις ώρες των αγώνων και να αλλάζει το πρόγραμμα όταν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος (τηλεοπτική μετάδοση, καιρικές συνθήκες), και να ορίζει επίσης αγώνες στο κεντρικό γήπεδο συγκεκριμένων αγώνων (τοπικές, εθνικές ομάδες)

3.2.ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα τουρνουά του North Area θα διεξαχθούν είτε  με το σύστημα των Ομίλων, είτε με το σύστημα DOUBLE KNOCK OUT, κατά την υπόδειξη της FIVB. Το σύστημα θα ανακοινώνεται στους Κανονισμούς του εκάστοτε σταθμού.

Τα προκριματικά του κάθε τουρνουά θα διεξάγονται με το σύστημα του ΜΟΝΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ και θα διεξάγονται στην πόλη της διοργάνωσης (εκτός εξαιρέσεων που θα ανακοινώνονται την εβδομάδα του συγκεκριμένου σταθμού).

Για τις οµάδες µε αµιγώς αλλοδαπούς αθλητές / αθλήτριες ισχύουν τα

παρακάτω:

- Στα τουρνουά του Πρωταθλήµατος µπορούν να συµµετάσχουν µέχρι δύο (2) το ανώτερο τέτοιες οµάδες στο κυρίως ταμπλό

- Σε περίπτωση που δηλώσουν περισσότερες οµάδες διοργανώνεται προκριµατικό τουρνουά τύπου country quota. Σε περίπτωση δήλωσης συµµετοχής 3 ή περισσοτέρων οµάδων από την ίδια χώρα θα διοργανωθεί προκριµατικό τουρνουά country quota για δύο(2) θέσεις (στα ΟΠΕΝ ισχύει η προκύρηξη της ΕΟΠΕ)

- Στο παραπάνω συνολικό νούµερο δεν περιλαµβάνονται οµάδες στις οποίες έχει χορηγηθεί wild card.

  

Κάθε οµάδα µπορεί να δώσει µέχρι τέσσερις (4) αγώνες κάθε ηµέρα του Τουρνουά εκτός αν υπάρχει διαφορετική απόφαση του Τεχνικού Υπευθύνου για ειδικούς λόγους (καιρός, ανωτέρα βία και λοιπά). Κάθε αγώνας πρέπει να απέχει από τον επόµενο τουλάχιστον τριάντα (30’) λεπτά.

Η ώρα έναρξης αγώνων και το διάστηµα µεταξύ τους ανακοινώνονται στις τεχνικές συσκέψεις. Η οµάδα που δεν παρουσιαστεί στον αγωνιστικό χώρο την προκαθορισµένη ώρα διεξαγωγής του αγώνα µηδενίζεται.

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος µπορεί να αποφασίσει για διακοπή του προγράµµατος, σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την οµαλή διεξαγωγή του Τουρνουά.

 1. 4.      ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Όλοι οι αγώνες του North Area Beach Volley Circuit θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος.

Οι οµάδες θα αγωνίζονται µε σύστηµα Συνεχούς Καταγραφής Πόντων (Rally Scoring System), όπου δεν υπάρχουν αλλαγές και κάθε φάση αποδίδει πόντο.

Οι αγώνες θα διεξάγονται στα δύο (2) νικηφόρα σετ. Τα δυο πρώτα σετ θα διεξάγονται στους είκοσι ένα (21) πόντους το κάθε ένα. Το τρίτο και καθοριστικό σετ θα διεξάγεται µε το ίδιο σύστηµα στους δεκαπέντε (15) πόντους. Όλα τα σετ τελειώνουν µε διαφορά δύο (2) πόντων χωρίς όριο (µετά τα 21 και 15 αντίστοιχα).

Μετά από κάθε επτά (7) συνολικά πόντους (στα δύο πρώτα σετ των 21 πόντων) και µετά από κάθε πέντε (5) συνολικά πόντους (στο σετ των 15 πόντων), οι οµάδες θα αλλάζουν γήπεδο.

Κατά την διάρκεια των αλλαγών των γηπέδων δεν θα γίνεται διακοπή στον αγώνα και οι οµάδες πρέπει να αλλάζουν γήπεδο χωρίς καθυστέρηση.

Κάθε οµάδα έχει το δικαίωµα για ένα (1) τάϊµ-άουτ σε κάθε σετ διάρκειας τριάντα δευτερολέπτων (30"). Το τάϊµ-άουτ µπορεί να ζητηθεί από οποιονδήποτε από τους δυο αθλητές/αθλήτριες. Ένα τεχνικό τάϊµ-άουτ, διάρκειας τριάντα δευτερολέπτων (30"), δίνεται στα 2 πρώτα σετ όταν συµπληρωθούν 21 συνολικά πόντοι. Μεταξύ των σετ υπάρχει διάλειµµα ενός λεπτού (1').

 1. 5.      ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ

Στο Κυρίως Ταµπλό (Main Draw) των Τουρνουά Ανδρών - Γυναικών  µετέχουν δώδεκα (12) οµάδες ανδρών και οκτώ (8) οµάδες γυναικών.

Ο αριθμός των ομάδων του κυρίως ταμπλό θα  εξαρτάται από τη συνολική συμμετοχή των ομάδων και θα αποφασίζεται μετά τη λήξη των δηλώσεων συμμετοχής.

  

Για τους άνδρες σε 16αρι ταμπλό:  η επιτροπή έχει δικαίωμα να δώσει μέχρι 3 WILDCARDS οι οποίες, κατατάσσονται στην θέση που αντιστοιχεί στη βαθμολογία τους

Για τους άνδρες σε 12αρι ταμπλό:  η επιτροπή έχει δικαίωμα να δώσει μέχρι 2 WILDCARDS

Για τις γυναίκες σε 8αρι ταμπλό: η επιτροπή έχει δικαίωμα να δώσεις μέχρι 2 WILD CARDS 

Σε περίπτωση που έχουμε 12αρι ταμπλό γυναικών, ισχύει ό,τι και για τους άνδρες.

 Μία (1) Κάρτα Ελέυθερης Συμμετοχής (Promotional wild Card) δύναται να χορηγηθεί μετά από εισήγηση του Τοπικού Συνδιοργανωτή και έγκριση του αιτήματος από την επιτροπή NORTH

 

 1. 6.      ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ

Η κατάταξη των οµάδων για όλα τα τουρνουά γίνεται σύµφωνα µε την ατοµική βαθµολογία των αθλητών που την απαρτίζουν.Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση στην τεχνική σύσκεψη

Στο πρώτο Τουρνουά του Καλοκαιριού (ΟΠΕΝ) ισχύει η συνολική βαθμολογία της περσινής χρονιάς σύμφωνα με την βαθμολογια της ΕΟΠΕ. Στο Δεύτερο Τουρνουά (Challenger) θα ισχύσει η βαθμολογία North της τρέχουσας χρονιάς.

 1. 7.      ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Για κάθε θέση της τελικής κατάταξης των οµάδων και των αθλητών που τις αποτελούν στα Τουρνουά και τον ΤΕΛΙΚΟ του Πρωταθλήµατος , θα απονέµονται οι αντίστοιχοι βαθµοί στην Ατοµική και την Οµαδική Κατάταξη.

Νorth Area 2015

Βαθμολογία   

Kατάταξη

Ομαδική

Ατομική

1η

240

120

2η

210

105

3η – 4η

180

90

5η – 6η

150

75

7η – 8η

120

60

9η – 12η

90

45

13η – 16η

60

30

επόμενη

40

20

επόμενη

20

10

επόμενη

10

5

     
     

Η Βαθμολογία του παραπάνω πίνακα, θα ισχύει για τα τουρνουά North Challenger.  Στα τουρνουά OPEN οι βαθμοί που θα καταγράφονται στη βαθμολογία της EΟΠΕ,  θα είναι σύμφωνα με το συντελεστή της Ομοσπονδίας. Στο πρώτο τουρνουά του 2019 θα ισχύσει η περσινή βαθμολογία ΕΟΠΕ. 

 1. 8.      ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

 Σε ηµέρα και ώρα που θα ορίζεται και θα ανακοινώνεται εγκαίρως από το North Area, θα πραγµατοποιείται Τεχνική Σύσκεψη για όλα τα Τουρνουά (Προκριµατικά και Κυρίως Ταµπλό). Οι οµάδες οφείλουν να πληροφορηθούν την ακριβή ηµέρα και ώρα αυτής και η συµµετοχή σε αυτήν , είναι υποχρεωτική.

Σε περίπτωση µη συµµετοχής κάποιας οµάδας στην Τεχνική Σύσκεψη του Κυρίως Ταµπλό χωρίς σχετική έγγραφη ενηµέρωση προς την διοργανώτρια αρχή,  τη θέση της καταλαµβάνει η οµάδα  ( από τα προκριματικά) µε την υψηλότερη βαθµολογία που παραβρίσκεται στο χώρο.

      Η Τεχνική Σύσκεψη αναφέρεται στα ακόλουθα θέµατα:

• Οριστικός πίνακας συµµετοχών στο Τουρνουά

• Τοποθέτηση των οµάδων στο Ταµπλό

• Ανακοίνωση του προγράµµατος του Τουρνουά

• Θέµατα διαιτησίας

• Άλλες ανακοινώσεις που αφορούν τη διοργάνωση

 1. 9.      ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΕΣ

Στις ομάδες που κατέλαβαν την 1η και 2η θέση κατάταξης στον Τελικό του πρωταθλήματος το North Area απονέμει μετάλλια ( χρυσό, ασημένιο) σε κάθε αθλητή.

Στον τελευταιο  τουρνουά θα στεφθούν οι Πρωταθλητές North Area στις κατηγορίες ανδρών/γυναικών και θα δοθούν χρυσό και ασημένιο μετάλλιο σε κάθε αθλητή, καθώς και τα κύπελλα για τους πρωταθλητές.

Όλοι οι αθλητές του κυρίως ταμπλό, είναι υποχρεωμένοι να δώσουν συνέντευξη στους χορηγούς επικοινωνιών του σιρκουί, εφόσον τους ζητηθεί.

Τα χρηματικά έπαθλα και οι δωροεπιταγές θα καταβάλλονται αμέσως μετά το πέρας της κατάλληψης θέσεως. Σε περίπτωση κολλήματος της καταβολής του παραβόλου από τον συνδιοργανωτή, η διοργανώτρια αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καθυστερήσει την καταβολή των επάθλων.

Τα έπαθλα θα ανακοινώνονται σε συνεργασία με τον συνδιοργανωτή 5 μέρες πριν. Υπεύθυνοι για τα έπαθλα είναι οι συνδιοργανωτές.

$1é      Το έπαθλο μπορεί να μειωθεί σε περίπτωση που δε συμπληρώνεται το ταμπλό που έχουμε προκυρήξει.

Στα OPEN θα παίρνουν έπαθλα και οι τρίτες ομάδες ανδρών και γυναικών

 1. 10.  ΔΙΑΜΟΝΗ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ

 Δεν παρέχεται εκτός από συγκεκριμένα τουρνουά που θα γίνει συμφωνία με τον συνδιοργανωτή και αυτά θα ανακοινώνονται εγκαίρως. 

 1. 11.  ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Οι αθλητές που θα συµµετάσχουν στο Πρωτάθληµα οφείλουν να έχουν ατοµική ασφαλιστική κάλυψη. Η διοργάνωση δεν φέρει καµία ευθύνη για ιατροφαρµακευτικές δαπάνες που µπορεί να προκύψουν από ατυχήµατα κατά τον αγώνα και γενικά κατά την διάρκεια του σιρκουί. Ωστόσο η διοργάνωση παρέχει φαρμακείο πρώτων βοηθειών σε περιπτώσεις τραυµατισµών κατά την διάρκεια των αγώνων.

 1. 12.  ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

Οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να φορούν ομοιόμορφες κ ομοιόχρωμες εμφανίσεις.

Οι αθλητές που θα αγωνισθούν στο κυρίως Ταµπλό του τουρνουά λαµβάνουν αγωνιστικές εµφανίσεις από τη διοργάνωση, τις οποίες οφείλουν να µεταφέρουν σε ΟΛΑ τα τουρνουά του πρωταθλήµατος και να χρησιµοποιούν κατά την διάρκεια των αγώνων και των απονοµών.

Στο προκριµατικό τουρνουά ΔΕΝ δίνονται εμφανίσεις, ωστόσο, οι αθλητές µπορούν να αγωνιστούν µε οµοιόµορφες εµφανίσεις ή χωρίς κοινές εµφανίσεις.

Στις ομάδες που θα προκρίνονται στον τελικό, θα παρέχονται δεύτερες εμφανίσεις ERREA.

Σε περίπτωση χαμηλής θερμοκρασίας, οι αθλητές/ομάδες έχουν το δικαίωμα να φορούν ομοιόμορφα ισοθερμικά ΚΑΤΩ από την αγωνιστική εμφάνιση της διοργάνωσης, είτε λόγω καιρικών συνθηκών, είτε λόγω προβλήματος υγείας.

 1. 13.  ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Η διοργάνωση και ο τοπικός συνδιοργανωτής έχουν τα αποκλειστικά δικαιώματα διαφημίσεων στο χώρο που διεξάγεται κάθε Τουρνουά του North Area Beach Volley Circuit.

Όλοι οι αθλητές που µετέχουν στο Πρωτάθληµα έχουν τη διαφηµιστική εκµετάλλευση των σορτς και των αξεσουάρ (σορτσάκι, καπελάκι, τατουάζ, περιβραχιόνιο κτλ) που δεν µπορεί να είναι ανταγωνιστικού χαρακτήρα του βασικού χορηγού του πρωταθλήµατος (εφόσον υπάρχει), εκτός αν υπάρχει σχετική έγγραφη έγκριση από την Οργανωτική επιτροπή.

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται κάθε διαφηµιστική προβολή που αντιτίθεται στις γενικότερες απαγορεύσεις διαφηµίσεων σε αθλητικά γεγονότα , καθώς και µηνύµατα θρησκευτικού ή πολιτικού χαρακτήρα.

Οι οποιεσδήποτε διαφηµίσεις ή προβολές σηµάτων βρίσκονται στις εµφανίσεις των αθλητών θα πρέπει να εγκρίνονται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο στην Τεχνική Σύσκεψη. Προβολή σηµάτων για τα οποία δεν έχει τηρηθεί η προβλεπόµενη διαδικασία, ενδέχεται να αποτελέσει αιτία αποκλεισµού του αθλητή ή της οµάδας από την διοργάνωση.

∆ιευκρινίζεται ότι η διαφήµιση µπορεί να είναι είτε οµαδική είτε ατοµική, διατηρούµενου όµως του όρου περί οµοιοµορφίας στην εµφάνιση (π.χ. ίδιο χρώµα µαγιό µε διαφορετική διαφήµιση για κάθε παίκτη της ίδιας οµάδας).

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος του Τουρνουά µπορεί να απαγορεύσει τη συµµετοχή αθλητή/αθλήτριας που δεν συµµορφώνεται µε τις σχετικές διατάξεις.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ οι αθλητές μιας ομάδας να αγωνιστούν χωρίς εμφανίσεις, χωρίς την άδεια του Τεχνικού Συντονιστή.

***Η Νοrth Area δίνει τη δυνατότητα στους αθλητές/αθλήτριες, να ζητήσουν και να παραλάβουν τις επίσημες εμφανίσεις του τουρνουά, νωρίτερα από την έναρξη του κάθε σταθμού, προκειμένου να τοποθετήσουν τις χορηγίες τους (αν αυτές υπάρχουν).

       Η διοργάνωση παρέχει ΜΙΑ (1) εμφάνιση ανά αθλητή/αθλήτρια ανά τουρνουά. Σε περίπτωση που μία ομάδα θελήσει περισσότερες εμφανίσεις, θα τις παραλαμβάνει καταβάλλοντας το αντίστοιχο αντίτιμο.

      Στην εμφάνιση θα υπάρχει το σήμα του τουρνουά (το οποίο ΔΕΝ πρέπει να καλύπτεται) και ο επίσημος χορηγός (εφόσον υπάρχει).

 1. 14.  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Για την αντιµετώπιση Πειθαρχικών θεµάτων εφαρµόζονται όσα προβλέπονται στο Κεφάλαιο VII (Πειθαρχικό ∆ίκαιο) του Κανονισµού Παιδιάς, και του άρθρου 15 του εγκεκριµένου Κανονισµού Beach Volley της ΕΟΠΕ.

Ειδικότερα διευκρινίζονται:

Η πειθαρχική διαδικασία κατά την διάρκεια του Πρωταθλήµατος Ανδρών - Γυναικών ασκείται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο, για κάθε πειθαρχικό παράπτωµα που έγινε κατά την διάρκεια των αγώνων ή διαπιστώθηκε κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή αναφέρθηκε από τον ∆ιαιτητή του αγώνα ή καταγγέλθηκε εγγράφως από αθλητή που µετέχει στο Τουρνουά ή από άλλα υπεύθυνα για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης στελέχη.

Για κάθε περίπτωση παραπτωµάτων, µπορούν να επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις:

α) Αποκλεισµός από ένα σετ (επιβάλλεται από τους διαιτητές)

β) Αποκλεισµός από έναν αγώνα (επιβάλλεται από τους διαιτητές)

γ) Αποκλεισµός από την συνέχεια του Τουρνουά αν κρίνεται ότι, λόγω της σοβαρότητας του παραπτώµατος η αποµάκρυνση του αθλητή θα συµβάλλει στην εύρυθµη διεξαγωγή των αγώνων. Σε αυτή την περίπτωση η υπόθεση παραπέµπεται στην Εκτελεστική Επιτροπή Beach Volley του NorthArea και εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Κανονισµού Beach Volley της ΕΟΠΕ.

Η Επιτροπή έχει δικαίωµα να συµβουλευτεί οποιοδήποτε υλικό εφόσον την διευκολύνει στο έργο της, όπως βίντεο τηλεόρασης, φωτογραφίες, µαρτυρίες αθλητών και οτιδήποτε άλλο κρίνει απαραίτητο για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Φθορά υλικού ή ενέργειες που θίγουν και προσβάλλουν την εικόνα ή το κύρος της διοργάνωσης τιµωρείται µε πειθαρχικό έλεγχο από τους διαιτητές (κατά τη διάρκεια του αγώνα) και αντιµετωπίζεται µε χρηµατικές ποινές, το ύψος των οποίων αποφασίζεται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο, µε ελάχιστο τα €100 και ανώτερο την παρακράτηση όλου του χρηµατικού επάθλου του συγκεκριµένου Τουρνουά (εφόσον κερδηθεί).

Επίσης, για παρόµοιους λόγους προβλέπεται αποβολή από την συνέχεια του Τουρνουά από τον Τεχνικό Υπεύθυνο της διοργάνωσης ή αποβολή από την συνέχεια της ∆ιοργάνωσης µε απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής beach volley του North Area. Η θέση κατάταξης αθλητή που έχει αποβληθεί από Τουρνουά, είναι η τελευταία θέση των προκριµατικών του τουρνουά.

Οι αθλητές που καταλαµβάνουν την 1η και 2η θέση (πλην τελικού τουρνουά ,όπου συµπεριλαµβάνεται και η 3η), µετέχουν υποχρεωτικά στην διαδικασία απονοµής των επάθλων, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Τεχνικού Υπευθύνου και φορώντας την επίσηµη φανέλα του Τουρνουά.

Σε περίπτωση άρνησης  κάποιου αθλητή να συµµετάσχει στη διαδικασία αυτή:

α. Παραπέµπεται στην Επιτροπή Beach Volley του  NorthArea

β. Τους επιβάλλεται χρηµατική ποινή που µπορεί να φθάσει έως και την πλήρη παρακράτηση του χρηµατικού επάθλου τους από το συγκεκριµένο Τουρνουά.

Ο Α΄ ∆ιαιτητής του αγώνα όταν διαπιστώσει ότι κάποια οµάδα αγωνίζεται µε παθητικό τρόπο, δηλαδή οι αθλητές της δεν συµµετέχουν ενεργά στον αγώνα, κάνει παρατήρηση στους αθλητές της οµάδας αυτής. Σε περίπτωση επανάληψης της αγωνιστικής αυτής συµπεριφοράς, τότε ο Α΄ ∆ιαιτητής θα κάνει δεύτερη προειδοποίηση και καλεί πάλι τον Τεχνικό Υπεύθυνο του τουρνουά, ο οποίος έχει δικαίωµα να διακόψει τον αγώνα σε βάρος της οµάδας αυτής. Ο αγώνας κατοχυρώνεται υπέρ της αντίπαλης οµάδας µε 2-0 σετ και 42-0 πόντους, η οµάδα παραπέμπεται στην επιτροπή του NorthArea, η οποία μπορεί και να αποφασίσει μέχρι και για τον αποκλεισμό της από το συγκεκριμένο τουρνουά ή και για ολόκληρη τη Διοργάνωση. Παράλληλα, αφαιρείται όλο το χρηµατικό έπαθλο του συγκεκριµένου Τουρνουά.

 Για τις περιπτώσεις αυτές ισχύουν οι διατάξεις του εγκεκριµένου κανονισµού Beach Volley από τον Υφυπουργό Πολιτισµού, αρµόδιο για θέµατα Αθλητισµού (Εγκριτική Υπουργική Απόφασης

4939/18.06.2001), όπως ορίζεται από το άρθρο 27 του Ν. 2725/99.

Αθλητής ή αθλήτρια που δέχεται επαναλαμβανόμενα κόκκινες κάρτες στο κεντρικό γήπεδο, παραπέμπεται στην επιτροπήNorthArea.

 1. 15.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Α΄ ∆ιαιτητής των αγώνων των Τουρνουά, έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον Τεχνικό Υπεύθυνο του Τουρνουά, να γίνουν συστάσεις σε θεατές που παρενοχλούν τους αγωνιζόµενους και να µην συνεχίσει τον αγώνα εάν κρίνει ότι η παρενόχληση αυτή καθιστά αδύνατη την οµαλή διεξαγωγή του.

Στα Τουρνουά του NorthArea θα χρησιμοποιείται η μπάλα GALA.

Σύµφωνα µε σχετική διάταξη της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας, κάθε αθλητής δικαιούται έως και δύο (2) ιατρικά time outs (medical time outs) κατά τη διάρκεια του Τουρνουά.

Δεν λογίζεται ως ιατρικό timeoutη περίπτωση αιµορραγίας που αντιµετωπίζεται άµεσα και δεν λογίζεται ως ιατρικό time out περιστατικό εµφανούς ατυχήµατος που θέτει σε κίνδυνο τη σωµατική ακεραιτότητα και υγεία του αθλητή.

 1. 16.  ΓΕΝΙΚΑ

Οι αθλητές και αθλήτριες που συµµετέχουν στο Πρωτάθλημα North Area Beach Volley CircuitΑνδρών - Γυναικών,  είναι υποχρεωµένοι να ακολουθούν τα προβλεπόµενα στον εγκεκριµένο Κανονισµό της Διοργάνωσης.

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα Προκήρυξη, λαµβάνονται υπόψη τα ισχύοντα στις διεθνείς διοργανώσεις του αθλήµατος ενώ αρµόδια να αποφασίσει είναι η Επιτροπή Beach Volley.

***Οι αθλητές που συμμετέχουν και στα MASTERS, σε περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος, θα παραπέμπονται και στην επιτροπή της ΕΟΠΕ.